Ekologia

EcoPartner

 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wraz z nowelizacją z dnia 21 listopada 2008r.  nakłada na przedsiębiorstwa oraz instytucje szereg obowiązków związanych z odpadami zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Zgodnie z ustawą tzw. złom elektroniczny należy przekazać uprawnionemu zarejestrowanemu odbiorcy, który posiada odpowiednie zaplecze techniczne; zezwolenia na zbieranie, magazynowanie i transport oraz ma prawo do wystawiania karty przekazania odpadu (KPO).

 W przeciwnym wypadku na posiadacza wyżej wymienionych odpadów może zostać nałożona kara do 5000zł.

 Nasza firma posiada wszystkie niezbędne uprawnienia, w celu umówienia odbioru zapraszamy do skorzystania z formularza utylizacji.©2017 Ecopartner sp. z o.o.